NOVIPER DH 45

Nadtlenki organiczne

NOVICHEM produkuje nadtlenki organiczne od prawie 20 lat, a zatem posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji tych substancji i postępowania z nimi. Ta grupa jest ciągle rozwijana i obecnie jesteśmy w stanie dostarczać już cały szereg wysokiej jakości produktów.

Przez lata rozbudowywaliśmy i modernizowaliśmy nasz zakład produkcyjny, tak aby polepszyć jakość i zapewnić jej niezmiennie wysoki poziom dla takiej ilości produktów, jakiej zażąda klient.

Wszystkie oferowane przez nas produkty wytwarzane są w naszym własnym zakładzie w Polsce, co czyni z nas wyjątkowego producenta nadtlenków w Europie. Z tego faktu wynika konieczność przestrzegania wszystkich wymogów europejskich związanych z jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Średnie rozmiary naszego przedsiębiorstwa umożliwiają nam elastyczne reagowanie na określone potrzeby i na stale zmieniającą się sytuację na rynku.

2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan, 45–55% pasty

CAS: [78-63-7]

nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu) pasta 50% w oleju silikonowym

CAS: [895-85-2]

nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) pasta 50% w oleju silikonowym

CAS: [133-14-2]

nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą

CAS: [94-36-0]

nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką

CAS: [94-36-0]

nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu

CAS: [94-36-0]

nadtlenek benzoilu 75%

CAS: [94-36-0]