NOVIPER PB 75

NOVIPER PB 75

Wzór strukturalny
REACH pre-pregistration number: 05-2114635748-36-0000

nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi

Informacje
Nazwa chemiczna

nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi

Nr CAS

[814-45-9]

Wzór cząsteczkowy

C11H14O3

Masa cząsteczkowa

194,2kg/kmol

Opakowanie

Kanistry

Temperatura przechowywania

+10°C min. +30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

~60°C

Wygląd zewnętrzny

Przejrzysty, żółtawy płyn

< Powrót do listy