NOVIPER BP 50P

NOVIPER BP 50P

Wzór strukturalny Pobierz specyfikację
REACH pre-pregistration number: 05-2114129796-38-0000

nadtlenek benzoilu 50% pasta

Informacje
Nazwa chemiczna

nadtlenek benzoilu 50% pasta

Nr CAS

[94-36-0]

Wzór cząsteczkowy

C14H10O4

Masa cząsteczkowa

242,2kg/kmol

Opakowanie

Plastikowe kubły

Temperatura przechowywania

+30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

>50°C

Wygląd zewnętrzny

Biała lub biaława pasta

< Powrót do listy