NOVIPER BP 30

NOVIPER BP 30

Wzór strukturalny Pobierz specyfikację
REACH pre-pregistration number: 05-2114129796-38-0000

nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą

Informacje
Nazwa chemiczna

nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą

Nr CAS

[94-36-0]

Wzór cząsteczkowy

C14H10O4

Masa cząsteczkowa

242,2kg/kmol

Temperatura przechowywania

+30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

~60°C

Wygląd zewnętrzny

Biały lub białawy proszek

< Powrót do listy