NOVIPER BP 75

NOVIPER BP 75

Wzór strukturalny Pobierz specyfikację
REACH pre-pregistration number: 05-2114129796-38-0000

nadtlenek benzoilu 75%

Informacje
Nazwa chemiczna

nadtlenek benzoilu 75%

Nr CAS

[94-36-0]

Wzór cząsteczkowy

C14H10O4

Masa cząsteczkowa

242,2kg/kmol

Opakowanie

Pudła kartonowe

Temperatura przechowywania

+5°C min. +30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

~70°C

Wygląd zewnętrzny

Biały, wilgotny proszek

< Powrót do listy