NOVIPER DB 50

NOVIPER DB 50

Wzór strukturalny Pobierz specyfikację
REACH pre-pregistration number: 05-2114635753-45-0000

nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) pasta 50% z olejem silikonowym

Informacje
Nazwa chemiczna

Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) pasta 50% z olejem silikonowym

Nr CAS

[133-14-2]

Wzór cząsteczkowy

C14H8O4Cl4

Masa cząsteczkowa

380,0kg/kmol

Opakowanie

Bęben z tworzywa sztucznego (Plastikowy kubeł)

Temperatura przechowywania

+5°C min. +30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

>60°C

Wygląd zewnętrzny

Biała lub biaława pasta

< Powrót do listy