NOVIPER DH 45

NOVIPER DH 45

REACH pre-pregistration number: 05-2114635751-49-0000

2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan, 45–55% pasty

Informacje
Nazwa chemiczna

2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan, 45–55% pasty

Nr CAS

[78-63-7]

Wzór cząsteczkowy

(CH3)3CO2]2[C(CH3)2CH2]

Masa cząsteczkowa

290,4 kg/kmol

Opakowanie

Plastikowe kubły

Temperatura przechowywania

5 +30°C

Wygląd zewnętrzny

Biała pasta

< Powrót do listy