NOVIPER PM 50

NOVIPER PM 50

Wzór strukturalny Pobierz specyfikację
REACH pre-pregistration number: 05-2114618755-42-0000

nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu) pasta 50% z olejem silikonowym

Informacje
Nazwa chemiczna

nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu) pasta 50% z olejem silikonowym

Nr CAS

[895-85-2]

Wzór cząsteczkowy

C16H14O4

Masa cząsteczkowa

280,3kg/kmol

Opakowanie

Plastikowe kubły

Temperatura przechowywania

+5°C min. +30°C max.

Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)

~90°C

Wygląd zewnętrzny

Biała lub biaława pasta

< Powrót do listy